Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die erop gericht is gezonde mensen een doel te laten behalen. Dit doen we door inzicht en gedrag positief te benaderen. De coach ondersteunt en begeleidt hierin.  

Iedereen ontwikkelt zich lichamelijk, sociaal en emotioneel, maar wel in eigen tempo of op momenten wanneer het zich aandient. En elk pad heeft daarbij zijn eigen hobbels en kuilen. En dan kan persoonlijke coaching ervoor zorgen dat je weer verder kunt op je pad.

Iedereen is uniek en mag zijn wie hij of zij is. Maar tóch kan het af en toe nodig zijn om de 'gebruiksaanwijzing' een beetje bij te stellen.

Laat ik vooral duidelijk zijn: als coach los ik de problemen niet op voor jullie. Ik signaleer en laat zien hoe jij jezelf of jullie elkaar kunnen helpen. 

 

Er zijn 2 vormen van coaching waar ik me in gespecialiseerd heb, vooral omdat hier mijn hart ligt, namelijk coaching bij rouw en verlies en coachen met mijn hond. Omstandigheden maakten dat ik van pijn naar passie kon gaan.

 


coaching bij verdriet en rouw

Verdriet en rouw horen bij het leven. Net zoals dag en nacht bij elkaar horen. Daar krijgen we allemaal vroeg of laat mee te maken.

Ander gedrag kan het gevolg zijn van een verlies. Je moet ineens een dierbare missen, iemand uit het gezin, de familie of vriendenkring. Of er wordt een ouder ernstig ziek. Je huisdier komt te overlijden. Een verhuizing betekent dat je je vertrouwde omgeving kwijt raakt, andere vrienden moet zoeken. Vader en moeder gaan scheiden - moet een kind dan partij kiezen, hoe ziet zijn toekomst eruit?

Ook al is het verlies onherroepelijk, of komt er iets anders - en misschien wel beters - voor in de plaats: je bent iets kwijt en dat blijft zo. Emotie overheerst en bepaalt het gedrag.

Adviezen als 'het is nu eenmaal zo' tot 'stel je niet aan' bieden geen houvast.

Bijzondere coaching kan dat wel. Die kan ertoe leiden dat je dóór kunt gaan en accepteert te leven mét dat verlies. Het verdriet wordt niet weggepoetst, maar gaat onderdeel uitmaken van het leven, zonder dat te bepalen.

Tijdens deze coaching maak ik gebruik van een bijzondere landkaart die een belangrijke plek heeft in deze vorm van coaching.


honden en kwispelkracht...

In ons gezin zijn altijd honden aanwezig geweest. Hun aanwezigheid heeft door de jaren veel voor onze opgroeiende kinderen betekend en dit heeft ertoe geleid dat ik in 2018 een aanvullende opleiding heb gedaan om te leren coachen samen met een hond aan de AAI (Animal Assisted Intervention) academie van Kwispelkracht. Hier heb ik geleerd om mijn hond verantwoord in te kunnen zetten als co-coach tijdens de sessies; waarbij veiligheid, betrouwbaarheid en dierenwelzijn uitgebreid aan bod kwamen.

Tijdens de opleiding bleek een klein hondje zeker een aanvulling met het coachen. Kleine honden werken ontwapenend en ontspannend, zelfs pubers gaan op hun knieën.

 

Werken met een hond heeft veel voordelen:

- vaak lekker buiten bezig zijn

- lichaamstaal is belangrijk

- positiever zelfbeeld ontwikkelen

- plezier en humor tijdens het coachen

- laagdrempelig en speels

- een hond is eerlijk in zijn reactie, een hond be- of veroordeelt niet


mijn team

 

Tante Bep en ik waren een team. Helaas is hier een abrupt en veel te vroeg einde aan gekomen. Na de positieve en fijne samenwerking met Tante Bep, heb ik besloten weer een pup op te leiden.

 

Graag wil ik jullie voorstellen aan Juffrouw Janszen - zo heet ze écht. Het zal nog wel even duren voordat zij echt ingezet kan worden, maar ze zal vaak aanwezig zijn. Om te wennen aan het bezoek, de aandacht, maar ook om te leren aanwezig te zijn en daarbij op haar plaats te blijven en verder niets te hoeven doen.

Tante Bep

september 2015 - juli 2020

Juffrouw Janszen

geboren  mei 2020