Verdriet en rouw horen bij het leven. Net zoals dag en nacht bij elkaar horen. Daar krijgen we allemaal vroeg of laat mee te maken.

Ander gedrag kan het gevolg zijn van een verlies. Je moet ineens een dierbare missen, iemand uit het gezin, de familie of vriendenkring. Of er wordt een ouder ernstig ziek. Je huisdier komt te overlijden. Een verhuizing betekent dat je je vertrouwde omgeving kwijt raakt, andere vrienden moet zoeken. Vader en moeder gaan scheiden - moet een kind dan partij kiezen, hoe ziet zijn toekomst eruit?

Ook al is het verlies onherroepelijk, of komt er iets anders - en misschien wel beters - voor in de plaats: je bent iets kwijt en dat blijft zo. Emotie overheerst en bepaalt het gedrag.

Adviezen als 'het is nu eenmaal zo' tot 'stel je niet aan' bieden geen houvast.

Bijzondere coaching kan dat wel. Die kan ertoe leiden dat je dóór kunt gaan en accepteert te leven mét dat verlies. Het verdriet wordt niet weggepoetst, maar gaat onderdeel uitmaken van het leven, zonder dat te bepalen.

Tijdens deze sessies maak ik gebruik van een bijzondere landkaart die hierbij een belangrijke plek inneemt. Zonodig kan ik ook EMDR gebruiken indien dit nodig is.