coaching bij rouw en verlies

Om dóór te gaan met wat je kwijt bent

Ander gedrag kan het gevolg zijn van een verlies. Een kind moet ineens een dierbare missen, iemand uit het gezin, de familie of de vriendenkring. Een verhuizing betekent dat een kind zijn vertrouwde omgeving kwijt is, andere vrienden moet zoeken. Vader en moeder gaan scheiden – moet een kind partij kiezen, hoe ziet zijn toekomst er uit?

Ook al is het verlies onherroepelijk, of komt er iets anders – en misschien wel beters – voor in de plaats: het kind is iets kwijt en dat blijft zo. Emotie overheerst en bepaalt het gedrag. 

Adviezen als ‘het is nu eenmaal zo’ tot “stel je niet aan’ bieden geen houvast. Bijzondere coaching kan dat wel. Die kan ertoe leiden dat het kind dóór kan gaan en accepteert te leven mét dat verlies. Het verlies wordt niet weggepoetst, maar gaat onderdeel uitmaken van zijn leven, zonder dat te bepalen. 

Inez biedt een bijzonder maar dankbaar proces. Kind en Gezin op de Kaart. Een bijzondere landkaart die een belangrijke plek heeft in deze vorm van coaching.